Senior consultant / Supervisor - Forensic in the Audit

Een baan die om kennis en talent vraagt Forensic in the Audit (FITA) valt onder het Investigations-team van KPMG Forensic, dit is een jong team specialisten dat zich richt op het uitvoeren van advisering rondom fraude en frauderisicoanalyses. ‘Hoe zit het nou echt?' is een van de kernvragen die altijd naar voren komt. Het FITA team vervult als onderdeel van Forensic Investigations een belangrijke rol bij de uitvoering van de frauderisicoanalyses voor de controleklanten van KPMG. Door te beschikken over de combinatie van een gedegen audit achtergrond en forensische ervaring brengt het FITA team een verdiepingsslag in de frauderisicoanalyses van…