Specialist People & Reward

De afdeling People & Reward, is een onderdeel van People Development & Reward en richt zich op de arbeidsvoorwaarden van KPMG Nederland. Het team geeft (on)gevraagd advies op strategisch/tactisch niveau, stelt het beleid op, draagt zorg voor de implementatie van het beleid en voert projecten uit. Daarnaast worden er nieuwe werkwijzen geïnitieerd en zorgt het team ervoor dat de processen zijn ingericht. Het team is in haar vakgebied hét aanspreekpunt voor externe partijen, managers, de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. Daarnaast werkt het team samen met andere afdelingen, zoals Learning & Development, Recruitment, Finance en Legal. Het team streeft…