Data Analyst

Vervul een cruciale rol in het Data & Analytics team van KPMG en werk mee aan de uitvoering van standaard analyses van data van onderliggende bedrijfsprocessen in het kader van jaarrekeningcontrole en aan controle verwante opdrachten.De functieDigitalisering van de audit praktijk is een van de speerpunten van KPMG. De Digital Assurance & Innovation unit (Daní) is de afdeling die de audit praktijk hierin ondersteunt, onder andere met het implementeren van data analyse bij jaarrekeningcontroles.Dit is een zelfstandig opererend team dat in nauw contact staat met controle teams.We zijn op zoek naar een Data Analist die ons ambitieuze en groeiende team…