(Senior) Research Analyst

De afdeling Insights, Content & Channel Management (ICCM) is onderdeel van de stafafdeling Brand, Reputation & Marketing management (BRM). Binnen ICCM is een vacature ontstaan voor een (Senior) Research Analyst. De (Senior) Research Analyst draagt bij aan de corporate en business doelstellingen zoals verwoord in het Businessplan 18-19 en het BRM Masterplan.De Research Analyst vervult drie kerntaken:Het doen van research en analyseren van markten, sectoren, (potentiele) klanten en economisch/sociale/maatschappelijke/politieke vraagstukken die relevant zijn voor de positionering van KPMG als thought leader in de Nederlandse samenleving. Dit kunnen ook internationale kwesties zijn  met grote impact op de Nederlandse klanten van KPMG,  en de economie en…