Health Specialist

KPMG hecht veel waarde aan het welzijn van de medewerkers. HR Health richt zich op vitaliteit, preventie en verzuim. Om dit te bewerkstelligen wordt beleid opgesteld, worden er programma’s ontwikkeld en wordt er uiting gegeven aan pro-actief en doelmatig casemanagement. Daarnaast worden er nieuwe werkwijzen geïnitieerd en zorgt het team ervoor dat de verzuimprocessen zijn ingericht. Maandelijks worden de verzuimcijfers geanalyseerd. Het team geeft voorlichting (training) aan de business en fungeert als vraagbaak. Het team is in haar vakgebied de contactpersoon voor de arbodienst, UWV, private verzekeraars, managers, medewerkers, de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. Dit maakt werken in…