Head of Continuous Improvement

Als Head of Continuous Improvement (Head of CI), ben je werkzaam binnen KPMG Business Services, welke bestaat uit de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de interne bedrijfsvoering van KPMG. De functie is afdelingsoverstijgend. Binnen deze functie coach je het leadership en lijnmanagement met betrekking tot strategy deployment en Lean management, initieer je afdelingsoverstijgende verbeterprojecten in lijn met de strategische doelstellingen, geef je trainingen en bied je expertise aan op het gebied van continue verbetering. Daarnaast draag je zorg voor inzicht in verbetermogelijkheden binnen KPMG Business Services en begeleid je Lean coaches in de uitvoering van A3-verbeterprojecten.Continuous improvement• Je fungeert als…