Solliciteer

Legal Counsel Contracting

Verwijder uit Mijn Jobs Toevoegen aan Mijn Jobs

Legal | Amstelveen

De functie

KPMG Nederland heeft haar juridische afdeling onderverdeeld in de teams Legal Business Services (LBS), Corporate & Governance,  Claims & Litigation en de Functionaris Gegevensbescherming. De juridische afdeling valt onder de verantwoordelijkheid van de General Counsel. De General Counsel, die o.a. optreedt als adviseur van de Raad van Bestuur (RvB) en Secretaris van de Raad van Commissarissen van KPMG N.V. heeft een team van 18 juristen. De General Counsel is onder meer verantwoordelijk voor het juridische beleid van KPMG N.V. op velerlei gebieden, en meer in het bijzonder op het gebied van governance, het interne regelgevend kader, de juridische ondersteuning bij klantcontracten en de behandeling van claims en litigation. Het LBS team ondersteunt de business teams en de interne organisatie op het gebied van verbintenissenrecht, IT Legal en data privacy.  
 
Het LBS team is op zoek naar een (Junior) Legal Counsel Contracting. Het LBS team bestaat uit een Manager LBS en 8 Legal Counsels. De Manager LBS rapporteert aan de General Counsel en maakt deel uit van het Management Team Legal. In het LBS-team zijn 3 Legal Counsels Contracting werkzaam binnen de unit Contracting. De andere juristen in het LBS-team zijn werkzaam binnen de unit IT en de unit Data Privacy Legal (DPL).  LBS is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de business teams en interne afdelingen op het gebied van het algemene contractenrecht bij o.a. het afsluiten van contracten met cliënten en leveranciers. Daarnaast wordt er juridische ondersteuning verleend op het gebied van templates, compliance, risicobeheersing en het optimaliseren van de kwaliteitsbeheersing in samenwerking met andere afdelingen en door nauwe betrokkenheid bij de business teams. LBS vormt een hecht team, dat veel ruimte biedt voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Je rapporteert aan de Manager LBS, fungeert als sparring partner en adviseur. Je draagt bij aan de verbetering van huidige processen en vindt continu verbeteren een belangrijke randvoorwaarde voor je functioneren.

Het profiel

Als Legal Counsel Contracting ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

  • Het adviseren van de business teams, stafafdelingen (waaronder HR, Risk, Procurement) en op het gebied van verbintenissenrecht, aanbestedingsrecht en de juridische aspecten van quality & risk management, met name in het kader van onderhandelingstrajecten met cliënten en levernaciers;
  • Het beoordelen, opstellen en onderhandelen van en over diverse (internationale) opdracht- en samenwerkingsovereenkomsten, aanbestedingsprocedures, request for proposals, inkoopcontracten en algemene (inkoop)voorwaarden;
  • Het bieden van oplossingsgerichte juridische ondersteuning aan de business teams en stafafdelingen bij onderhandelingen;
  • Het ontwikkelen van (model)contracten;
  • Door training, kennisdeling en het creëren van awareness bijdragen aan het risicobewustzijn van KPMG professionals;
  • Op de hoogte blijven van (juridische) ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie van KPMG en het vertalen van deze trends naar de juridische praktijk van KPMG.

Ons aanbod

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in Audit, Tax en Advisory. Met een heldere visie, sterke waarden en gedreven mensen willen we onze solide positie verder verstevigen. Wij zijn ambitieus, deskundig en internationaal georiënteerd.

KPMG is een internationaal netwerk van bedrijven met persoonlijke aandacht voor medewerkers. We hebben een sterke marktpositie. Onze mensen werken dagelijks intensief samen in een prettige en stimulerende omgeving voor aansprekende cliënten.
Persoonlijke ontwikkeling staat centraal bij KPMG. Met gerichte training, opleiding en coaching helpen we onze medewerkers te excelleren en het beste uit zichzelf te halen.

Bij ons krijg je dan ook een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden afgestemd op de laatste ontwikkelingen in de markt.
 

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het KPMG Recruitment Centre, (020) 656 7162 of per mail. Direct solliciteren? Klik dan op onderstaande 'solliciteer' button.

Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een individueel assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Solliciteer